Từ điển OALD

Thông thường từ điển OALD (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) là từ điển bản quyền có trả phí bắt buộc khi bạn sử dụng trên các dòng điện thoại.
Tuy nhiên, tôi sẽ mách nước các bạn nơi có thể download trên Google Drive về và cài đặt hoàn toàn miễn phí.Nếu các bạn cần hỗ trợ vui lòng chat hoặc call cho tôi tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Link Download từ điển OALD :
https://drive.google.com/file/d/17cZ24jRl98X5xkl4QV6R0suSQ9T6PpJR/view?usp=sharing