20 mẹo khi làm việc với Laravel Eloquent

20 mẹo khi làm việc với Laravel Eloquent   1. Increments và Decrements Thay vì: $article = Article::find($article_id); $article->read_count++; $article->save(); Bạn có thể rút gọn thành như thế này: $article = Article::find($article_id); $article->increment(‘read_count’); Như thế này cũng ok: Article::find($article_id)->increment(‘read_count’); Article::find($article_id)->increment(‘read_count’, 10); // tăng +10 Product::find($produce_id)->decrement(‘stock’); // giảm -1 2. Hàm X hoặc Y Eloquent có khá …